പിടിച്ചാല്‍ ഒരു പിടി അരിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മുറം

pidichal oru pidi

പിടിച്ചാല്‍ ഒരു പിടി അരിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മുറം

(Pidichal oru pidi arinjal oru muram)

ANSWER

ചീര (Cheera)

Topics:

One thought on “പിടിച്ചാല്‍ ഒരു പിടി അരിഞ്ഞാല്‍ ഒരു മുറം

  1. Pidichal oru pidi.vittal para para.pathalathil chellum .ale kollum bhakshikkilla.dhanam cheyyum.
    Clue.two words

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *