കറുപ്പാണ് എന്‍റെ നിറം, നീ എവിടെ പോയലും നിന്‍റെ കൂടെ ഞാനും വരും

Malayalam kadamkadha

കറുപ്പാണ് എന്‍റെ നിറം, നീ എവിടെ പോയലും നിന്‍റെ കൂടെ ഞാനും വരും

Karuppanu ente niram, nee evide poyalum ninte koode njanum varum

ANSWER

നിഴല്‍ (Nizhal)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *