ഒരു പിടി മക്കൾക്ക്‌ ഒറ്റ അരഞ്ഞാണം

oru pidi makkalkku kadamkatha

ഒരു പിടി മക്കൾക്ക്‌ ഒറ്റ അരഞ്ഞാണം

(Oru pidi makkalkku otta aranjaanam)

ANSWER

ചൂല് (Choolu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *